Voordelen zonnepanelen

Zonnepanelen zijn goedkoper geworden

Dankzij recente technologische ontwik­kelingen is de gemiddelde kost van een PV-installatie sinds 2008 met 70% ge­daald: van € 20 000 naar € 6 000. Dit maakt dat zonnepanelen tegenwoordig ook zonder subsidies snel terugverdiend zijn.

Zonnepanelen kunnen op 6 jaar terugbetaald zijn

Het rendement van een PV-installatie voor een gemiddelde woning wordt ge­schat op meer dan 5%. En afhankelijk van de regio en de oriëntatie van uw dak kan dit zelfs nog een stuk hoger liggen. Dat terwijl de rente op uw spaarboekje vaak minder dan 1% bedraagt. In Vlaanderen laat dit een terugbetaaltijd van 10 à 12 jaar toe en in Wallonië en Brussel heeft u uw panelen zelfs al op 6 à 8 jaar tijd terugbetaald dankzij de huidige steunmaatregelen.

Zonnepanelen beschermen u tegen prijsstijgingen

Door zelf de elektriciteit te produceren die u verbruikt, haalt u zo weinig moge­lijk energie van het net. Zo beschermt u zich bijgevolg tegen mogelijke prijsver­hogingen tijdens de volledige levensduur van de zonnepanelen (minimaal 25 jaar).

Zonnepanelen zijn een milieuvriendelijke oplossing

lnvesteren in zonnepanelen is inves­teren in de toekomst. Door 25% van de globale elektriciteitsconsumptie te laten opwekken door de zon, kunnen we de C02-uitstoot met 8 miljoen ton per jaar doen afnemen in België. Door de instal­latie van zonnepanelen werkt u mee aan een leefbare planeet voor alle volgende generaties.